מדיניות איכות

 מ ד י נ י ו ת     ה א  י כ ו ת

      ההנהלה מחויבת לקיים תקנות, צווים וחוקים המתייחסים לתחום פעילות החברה.

  •     לאיכות השירות הניתן ע"י מפעלנו ללקוחותיה ולאיכותם של המוצרים השפעה מכרעת על הצלחתה העסקית ושגשוגה של החברה.

  •     הנהלת החברה מודעת לכך שאיכות המוצרים והשירות תלויה במעורבותם ופעילותם של כל עובדי החברה, בכל הרמות, בהשגת מטרות החברה.

  •     המוצרים אותם מייצרת החברה עומדים בדרישות הלקוחות ובכל התקנים הנדרשים.

  •     בחברה הוקמה ומופעלת מערכת ניהול איכות.

  •     מנהלי החברה דואגים לקיים את מערכות ניהול האיכות על פי מדיניותה של החברה ללא פשרות.

  •     הנהלת החברה מחויבת לנקוט בכל הדרכים האפשריות כדי להבטיח קיום תהליך רצוף ומתמשך של שיפורים בארגון תהליכי היצור והשרות ללקוחות.

     ההנהלה תקצה את המשאבים הנחוצים, תקבע יעדי איכות מדידים, תדאג להדרכת העובדים, תבצע סקרים ומבדקים לבדיקת יישום הנהלים ולקביעת אפשריות לשיפורים מתמשכים במערכות האיכות.


פרטי החברה
שם החברה
מ.ב פלסט בע"מ
כתובת
א.ת חדש טירה / , כוכב יאיר
טלפון
09-7932727
טלפון נוסף
054-5990341
פקס
09-7932728
אימייל
sales@mbplast.com

צור קשר דרך האתר

חדשות המפעל
מחירי גומרי גלם
מחירי חומרי הגלם אינם יציבים.
עובדי ייצור
מפעלנו דורש עובדים נוספים.